Avukat Mustafa Akyıldız

İdari Davalar,Ticari Davalar,Hukuk Davaları,İş Davaları,Ceza Davaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları başta olmak üzere çeşitli hukuk alanlarında bireysel ve kurumsal avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmekteyim.Hakkımdaki tüm bilgilere,sertifikalarıma ve bana ulaşabileceğiniz tüm iletişim bilgilerime sitemden erişebilirsiniz. Barolarbirliği ve Barokart'ın anlaşması sonucu artık vekalet ücretlerini kredi kartınızla tek çekim ve taksitli olmak üzere ödeyebilmektesiniz.E-Tahsilat sayfasından detaylı inceleme yapabilirsiniz.Ayrıca müvekkilerim talep etmeleri halinde onlara vereceğim kullanıcı kodu ve şifre ile kendi davalarındaki gelişmeleri sürekli olarak site üzerinden takip edebilirler.


        
HAKKIMDA
         1956 yılında İkizdere'de doğdum. Trabzon İlköğretmen Okulu'nu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakütesi'ni bitirdim. 27 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra şu anda İstanbul Barosuna kayıtlı olarak, avukatlık mesleğini icra etmekteyim.

         Müvekkillerimin hukuki sorunlarını dikkatli şekilde analiz eder, sonrasında gerekli çözüm için sürekli müvekkil ile iletişim halinde çalışmamı sürdürürüm.

         İdari Davalar,Ticari Davalar,Hukuk Davaları,İş Davaları,Ceza Davaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları başta olmak üzere çeşitli hukuk alanlarında bireysel ve kurumsal avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmekteyim.
 • Vekil-müvekkil ilişkisini karşılıklı güven ve saygı ilişkisi içerisinde sürdürebilmek
 • Müvekkil mahremiyetinin önemi
 • Hukuki işlemler sonrasında müvekkili sürekli olarak bilgilendirmek
 • Dürüstlük ve ihtimalleri değerlendirme
 • Uyuşmazlıklar öncesi danışmanlık


HAKKIMDA

ÇALIŞMA ALANLARI


 • İdari Davalar
İptal Davaları
Tam Yargı Davaları
Tazminat Davaları

 • Hukuk Davaları
Boşanma, Velayet ve Nafaka Davaları
Miras Davaları
Kira ve Tahliye Davaları
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
(Yabancı Ülke Mahkemeleri tarafından verilen kararların Türkiye'de kesin hüküm teşkil edecek şekilde Tanınmasını ve icra edilebilir hale getirilmesini temin etmek)

 • Ticari Davalar 
Sözleşmeden Doğan Davalar
Şirketler Hukukundan Doğan Davalar
 • İş Davaları
Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer Hak ve Alacaklardan Doğan Davalar
İşe İade Davaları

 • Ceza Davaları 
Hazırlık ve Son Soruşturma Safhasında Müdafilik ve Diğer Hukuki Yardımlar 
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Ekli Protokollerin güvence altına aldığı hakları ihlal eden Devlet Tasarrufları nedeniyle kişilerin uğradığı her türlü zararın tazmin edilmesine dönük davalar
 • Diğer Konular ve Danışmanlık
Bunlar dışında diğer hukuki davalarınız ve çeşitli danışmanlık başvurularınız için de benimle iletişime geçebilirsiniz.

ÇALIŞMA ALANLARI

 VEKALET BİLGİLERİ
 
AV. Mustafa AKYILDIZ

Baro Sicil No : İstanbul 36835
T.C. Kimlik No : 54076491286
Vergi Dairesi: Kocasinan V.D.
Adres : Soğanlı Mah. Ural Sok. No:9/5  Bahçelievler / İstanbul
Tel: (0212) 553 42 77
GSM:0532 654 79 04
Genel dava vekaletnamesi çıkartılacak olup, bu vekaletnamede tüm yetkiler en geniş şekli ile yer alacaktır. ( Ahzu kabz, sulh ve ibra, velayet, dava – temyiz ve şikayet hakkı, dava temyiz ve şikayetten feragat, feragati kabul, tevkil, NUFÜS VE TÜM RESMİ DAİRELERDEN BELGE ÖRNEĞİ ALMAYA, AİHM’NE BAŞVURMAYA  v.s. hususlar da yer alacaktır.*)

VEKALET BİLGİLERİ